w

Rola kobiety w relacjach rodzinnych – 3 pozornie znane oblicza

Długo można by dyskutować o tym, jakie są role kobiet i mężczyzn w związku i w społeczeństwie. Czy podział między nimi jest klarowny? Czy jest sprawiedliwy? Czy zamiana ról jest dobra, czy zła? Dysputy te pozostawmy psychologom, socjologom i kulturoznawcom. Zastanówmy się natomiast, jaka jest rola kobiety z punktu widzenia jej codziennego życia. Zwykle na pewnym etapie odgrywa ona przynajmniej jedną z niżej opisanych ról.

REKLAMA
rola kobiety
Fot. Pexels.com

Towarzyszka życia czyli rola żony

Jeśli mówimy o roli kobiety w relacjach partnerskich, mamy na myśli w pierwszej kolejności rolę żony (ale też partnerki w związku nieformalnym). To rola, którą kobieta przyjmuje wraz z pierwszym krokiem do usamodzielnienia się.

Słowo „towarzyszka” bardzo dobrze określa tę rolę. Kobieta, znajdując równowagę między dawaniem i braniem, staje się kompanką w podróży przez życie. Towarzyszy partnerowi w zdobywaniu kolejnych doświadczeń, realizowaniu wspólnych i indywidualnych celów i odkrywaniu świata. Potrafi wesprzeć i uwolnić potencjał partnera, ale nie powinna rezygnować w tej relacji z siebie.

Troskliwa opiekunka czyli rola matki

Nie każda kobieta odgrywa w swoim życiu rolę matki, ale istnieje ona w świadomości każdego człowieka. Wymagania współczesnego świata każą kobiecie łączyć wiele ról równocześnie, przez co nie jest kojarzona wyłącznie z ogniskiem domowym. Jednak jako matce, z przyczyn biologicznych, psychologicznych, zawsze przypisuje jej się pewne cechy.

rola matki
Fot. Pexels.com

To ona jest w dużej mierze odpowiedzialna za emocjonalny rozwój dziecka od jego pierwszych dni życia. Poczucie bezpieczeństwa, czułość, empatia, troska – tego wszystkiego dziecko szuka u matki. Kobieta w tej roli przekazuje również wzór relacji i komunikacji międzyludzkiej, a także pełni funkcję osoby integrującej rodzinę.

Domowa bizneswoman czyli rola zarządczyni

Obecnie coraz rzadziej funkcjonuje model biernej zawodowo kobiety i jej partnera, który jest jedynym żywicielem rodziny. Ale nawet w tym modelu bardzo często to kobieta zajmuje się zarządzaniem domowymi finansami i prowadzeniem domu jak małej firmy.

Kobiety postrzegane są jako te, które odpowiedzialniej podchodzą do dysponowania pieniędzmi i inwestowania. Mają na względzie wspólne dobro, a jednocześnie fundamentalne jest dla nich bezpieczeństwo. To właśnie one, w swojej roli zarządczyń, podejmują większość decyzji w rodzinie.

REKLAMA
kryzys w wieku 30 lat

Kryzys w wieku 30 lat – przedwczesny kryzys wieku średniego?

przyjaźń po rozstaniu

Nie wyszło nam, ale zostańmy przyjaciółmi – czyli przyjaźń po rozstaniu