w

Inteligencja emocjonalna – jak poznać, czy ją posiadasz?

Inteligencja emocjonalna (EQ) to kategoria przeciwstawiana zwykle inteligencji racjonalnej (IQ). Została stworzona niejako w celu wyjaśnienia, dlaczego osoby o wysokim IQ nie zawsze zajmują wysokie stanowiska w pracy i osiągają sukces zawodowy. Istotnie, inteligencja emocjonalna wskazuje na zbiór cech, które pozwalają sobie lepiej radzić z emocjami, w relacjach i środowisku pracy.

REKLAMA
inteligencja emocjonalna
Fot. Pexels.com

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Aby wyjaśnić, czym jest inteligencja emocjonalna, podzielimy ją (za badaczami) na trzy kategorie. Pierwsza dotyczy nas samych. Osoby posiadające wysokie EQ potrafią rozpoznawać swoje emocje i uczucia, odpowiednio ocenić swoją wartość i możliwości, a także kontrolować swoje emocje np. radzić sobie ze stresem.

W relacjach z innymi ludźmi takie osoby cechuje empatia, asertywność, zdolność współpracy i nawiązywania więzi, umiejętność przekonywania, a także motywowania innych do realizacji własnych pomysłów i znajdywanie wśród nich poparcia.

W stosunku do powierzonych zadań takie osoby wykazują się sumiennością, potrafią znaleźć w sobie motywację, a także są zdolne do dostosowywania się do sytuacji. Cechuje je elastyczność i odporność na stres.

Ludzie inteligentni emocjonalnie a relacje

Inteligencja emocjonalna, jak nietrudno się domyślić, sprawia, że dość dobrze radzimy sobie z innymi ludźmi. Potrafimy właściwie identyfikować cudze emocje, a także sobie z nimi radzić, np. odpowiednio zareagować na czyjś smutek czy złość.

wysokie EQ
Fot. Pexels.com

Elastyczność pozwala szukać kompromisów w relacjach, a zdolność do współpracy – budować bliskość, wspierać się i dobrze dogadywać. Świadomość własnej wartości lepiej chroni takie osoby przed toksycznymi relacjami.

Inteligencja emocjonalna w pracy

Jak zostało wspomniane we wstępie, inteligencja emocjonalna jest szczególnie ceniona w środowisku pracy. Kiedy przyjrzysz się wcześniej wymienionym cechom, zobaczysz, że są to zwykle te wytyczne, które chcemy podkreślać w swoim CV.

Dla osób o wysokim EQ praca w zespole, nawet pod presją i w stresie nie jest wyzwaniem ponad siły. Z takimi osobami nie tylko dobrze dzieli się obowiązkami, ale też często odnajdują się one doskonale w roli lidera. Tym samym, nawet jeśli ich IQ jest całkiem przeciętne, mogą osiągać znacznie lepsze efekty w życiu zawodowym.

REKLAMA
wewnętrzne dziecko

Odkryj swoje wewnętrzne dziecko i naucz się o nie dbać

czy kłótnie w związku są potrzebne

Czy kłótnie w związku są potrzebne? A jeśli tak, to jakie?