w

Związek z obcokrajowcem – jakie wyzwania przed nim stoją?

Niemiec, Anglik, Włoch… A może ktoś bardziej „egzotyczny”? I Polki, i Polacy coraz częściej związują się nawet na całe życie z osobą pochodzącą z innego kraju, a nierzadko ze skrajnie innego kręgu kulturowego. Związek z obcokrajowcem niesie ze sobą bagaż stereotypów. Łatwo tu o przesadne idealizowanie (cudzoziemiec „lepszy” od rodaka), ale i teorie spiskowe, kto tu kogo próbuje wykorzystać.

REKLAMA
związek z obcokrajowcem
Fot. Pexels.com

Skąd się biorą związki międzykulturowe?

Prawda jest taka, że w większości przypadków nie chodzi o jakiś „dziwny kaprys”. Zjawisko migracji, swoboda przemieszczania się po Europie, dostępność nawet dalekich podróży, studenckie wymiany międzynarodowe – to wszystko udowadniało, że bariery kulturowe i językowe są do przezwyciężenia.

Nawet fakt, że Polska stała się częściej odwiedzanym (nawet na dłuższe okresy) przez cudzoziemców krajem, nie pozostaje bez znaczenia. Tym samym związki, w których partnerzy różnią się narodowością, stały się nieodłącznym elementem krajobrazu, również polskiego.

Związek z obcokrajowcem – największe wyzwania

Wchodzenie w związek z obcokrajowcem to zgoda na podjęcie szeregu wcale niełatwych wyznań, i to w każdej sferze. Poczynając od tej osobistej, mamy barierę językową i odmienne kulturowe „zaplecze”, które może przyczyniać się do różnic systemów wartości i obyczajowych. Nie wspominając już o kluczowych decyzjach: gdzie mieszkać, jak wychowywać dzieci, jak znaleźć w tym wszystkim równowagę?

związek międzynarodowy
Fot. Pexels.com

Nawet najbardziej zakochana para może ciężko znosić obciążenie krzywdzącymi stereotypami, brak akceptacji ze strony rodziny, a przede wszystkim tęsknotę za swoim krajem i bliskimi.

Jak pogodzić interesy… międzynarodowe?

Na etapie poważnej relacji powyższe czynniki trzeba brać pod uwagę. Związek z obcokrajowcem może wymagać więcej czasu na ustabilizowanie się, bo po prostu jest w nim więcej istotnych kwestii wymagających wyjaśnienia.

Kluczem do porozumienia jest szacunek i zrozumienie, a także przyjęcie z góry, że prawdopodobnie bez poświęceń i niekiedy trudnych do zaakceptowania kompromisów się nie obejdzie. Z pewnością otwartość, realne podejście i pielęgnowanie kontaktów z obiema rodzinami mogą przyczynić się do sukcesu.

REKLAMA
związek na odległość

Czy związek na odległość może mieć dobre rokowania?

toksyczna pozytywność

Toksyczna pozytywność – czym jest i dlaczego tak bardzo szkodzi?